Rodičovské desatero

Prosíme rodiče, aby dodržovali zásady tohoto desatera.

  1. Fandím, povzbuzuji a bavím se společně s dětmi – florbal je hra, ne válka.
  2. Nekritizuji, nekřičím z tribuny a neradím dětem, co mají na hřišti dělat, to je práce trenéra, případně jeho asistentů.
  3. Snažím se vytvořit pro své dítě podporující prostředí a jsem mu oporou, i když se zrovna nedaří.
  4. Chválím hlavně za snahu a nasazení.
  5. Projevuji respekt k ostatním sportovcům, rozhodčím i fanouškům.
  6. Vyžaduji dodržování zásad fair-play a jdu v tom příkladem.
  7. Důležité není vítězství, ale radost ze hry a rozvoj dětí.
  8. Vedu své dítě k samostatnosti a zodpovědnosti, i za cenu toho, že vždycky všechno nebude přesně tak, jak si představuji.
  9. Když se mi něco nelíbí nebo něčemu nerozumím, jdu se zeptat trenéra a respektuji, že má rozhodující slovo, i když s ním nemusím souhlasit.
  10. Hlavním cílem je spokojenost nás všech, dětí, trenérů i rodičů.