Hráčský kodex

Tento kodex chování je závazný pro všechny hráče. Obsahuje základní pravidla chování, které všichni respektují a společně se zasazují o jejich dodržování. Opakované porušování tohoto kodexu může v krajním případě vést až k vyloučení člena z oddílu.

Můj tým

Budu dodržovat týmová pravidla a Řád oddílu florbalu TJ Turnov. Jsem si vědom toho, že jako člen florbalového oddílu ho svým chováním a jednáním reprezentuji.

Při komunikaci se spoluhráči i ostatními sportovci, trenéry, rozhodčími, rodiči a diváky je budu respektovat, používat vhodný jazyk a přiměřený tón.

Nebudu nikoho zesměšňovat, nebudu se zúčastňovat ponižování spoluhráče a nebudu takové jednání přehlížet.

Budu podporovat své spoluhráče, ve snaze stát se lepšími sportovci a povzbuzovat je.

Dostavím se včas a připravený na všechny tréninky, srazy a zápasy.

Životospráva

Nebudu podporovat, užívat nebo přehlížet užívání drog, dopingu a jiných zakázaných podpůrných prostředků.

Svůj volný čas si naplánuji tak, abych se mohl účastnit všech tréninků i zápasů a zároveň mohl i úspěšně studovat/pracovat a věnovat se svojí rodině.

Prostřednictvím řádného tréninku a vhodné životosprávy se budu snažit, stát se co nejlepším sportovcem, který je v každém ohledu vzorem pro mladší hráče a hráčky.

Zápas

Budu za každých okolností hrát podle pravidel a demonstrovat dobré sportovní chování jak při vítězství, tak i při prohře.

Chápu, že rozhodčí je jenom člověk, který může udělat chybu.

Udělám vše, co bude v mých silách, abych soutěžil ohleduplně a bezpečně tak, abych nezranil sebe ani nikoho jiného.

Chci vyhrávat, ale ne za každou cenu. Vím, že vítězství, kterého bylo dosaženo nečestně, nemá žádnou hodnotu.