Strategičtí partneři

Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.

13_TlovchovnjednotaTurnovzs_20210916_111850.png
Navštívit web partnera

V současné době sdružuje Tělovýchovná jednota Turnov z.s. ve 20 oddílech téměř 1750 členů a spravuje 7 samostatných sportovních areálů v Turnově. Postupně se daří v mnoha oddílech bez megalomanských krátkodobých  projektů zvyšovat sportovní úroveň na kvalitu hodnou sportovních tradic Turnova. Kromě bohatého  klubového života jednotlivých oddílů pořádá TJ Turnov pro mládež oblíbené Sportovní příměstské tábory či metodické semináře a hlavně se snaží udržet pocit sounáležitosti mezi sportovními oddíly různého zaměření ku prospěchu všem. Na co můžeme být právem hrdí, je velmi široká nabídka sportů pro mládež za přijatelných finančních podmínek, která je u města velikosti Turnova unikátní.

Zpět na partnery