212_20240506_185634.jpg

Oddíl florbalu má nové vedení!

Oddíl florbalu má po členské výroční schůzi nového předsedu i nové členy výboru oddílu.

V neděli 5. 5. se ve sportbaru TJ Turnov konala členská výroční schůze oddílu florbalu. Kromě tradičních zpráv o nesportovní i sportovní činnosti a hospodaření byla zhodnocena sezóna ve všech soutěžních kategoriích a dostalo se samozřejmě i na ocenění nejlepších hráčů.

Vrcholem programu byla volba předsedy a výboru oddílu pro následující období 2024 - 2026. Na postu předsedy skončil po neuvěřitelných dvaceti letech Radim Kolomazník a za jeho dlouholetou práci mu patří obrovský dík.

Novým předsedou byl zvolen zástupce mladé generace, Tomáš Jiránek. Do výboru oddílu byli znovu zvoleni dosavadní členové František Záleský, Jan Kovář a Daniel Bursa. Členem výboru na příští dva roky se stal i nově zvolený Martin Hejduk a po dlouhých letech se do vedení vrací jeden ze zakladatelů oddílu, Roman Bukovan.