Naše filozofie

1) Můj tým

 • Budu dodržovat týmová pravidla a Řád oddílu florbalu TJ Turnov. Jsem si vědom toho, že jako člen florbalového oddílu ho svým chováním a jednáním reprezentuji.
 • Při komunikaci se spoluhráči i ostatními sportovci, trenéry, rozhodčími, rodiči a diváky je budu respektovat, používat vhodný jazyk a přiměřený tón.
 • Nebudu nikoho zesměšňovat, nebudu se zúčastňovat ponižování spoluhráče a nebudu takové jednání přehlížet.
 • Budu podporovat své spoluhráče, ve snaze stát se lepšími sportovci a povzbuzovat je.
 • Dostavím se včas a připravený na všechny tréninky, srazy a zápasy.

2) Životospráva

 • Nebudu podporovat, užívat nebo přehlížet užívání drog, dopingu a jiných zakázaných podpůrných prostředků.
 • Svůj volný čas si naplánuji tak, abych se mohl účastnit všech tréninků i zápasů a zároveň mohl i úspěšně studovat/pracovat a věnovat se svojí rodině.
 • Prostřednictvím řádného tréninku a vhodné životosprávy, se budu snažit, stát se co nejlepším sportovcem, který je v každém ohledu vzorem pro mladší hráče a hráčky.

3) Zápas

 • Budu za každých okolností hrát podle pravidel a demonstrovat dobré sportovní chování jak při vítězství, tak i při prohře.
 • Chápu, že rozhodčí je jenom člověk, který může udělat chybu.
 • Udělám vše, co bude v mých silách, abych soutěžil ohleduplně a bezpečně tak, abych nezranil sebe ani nikoho jiného.
 • Chci vyhrávat, ale ne za každou cenu. Vím, že vítězství, kterého bylo dosaženo nečestně, nemá žádnou hodnotu.