Naše filozofie

Rodina

Jsme jedna velká florbalová rodina, vzájemně si pomáháme a podporujeme se.

Vášeň

Vášeň a entusiasmus je to, co nás žene dopředu. Díky tomu překonáme každý problém a zdoláme každou překážku na naší cestě.

Hrdost

Jsme hrdí na svoji práci, svoje úspěchy, svoje spoluhráče, svoje město, svůj sport. Hrdě nosíme logo našeho oddílu na hrudi a vážíme si této výsady.

Respekt

Projevujeme respekt vůči spoluhráčům, soupeřům, rozhodčím, trenérům, fanouškům a všem dalším lidem. Víme, že každý člověk je jiný a že každý má svoje názory a své vidění světa.

Fair play

Vždycky a za každé situace se řídíme zásadami fair-play. Projevujeme dobré sportovní chování při výhře i při prohře.


Všichni táhneme za jeden provaz

Hráči

Prostřednictvím řádného tréninku se snaží, stát se co nejlepšími sportovci. Ve všech situacích projevují respekt k ostatním. Chtějí vyhrávat, ale ne za každou cenu. Vždycky zachovávají pravidla fair play a vědí, že svým chováním reprezentují nejenom sebe, ale celý oddíl.

Trenéři

Vedou své svěřence, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a snaží se maximálně rozvinout potenciál každého jedince. Na prvním místě je pro ně vždycky rozvoj sportovce, ne výsledek konkrétního zápasu. Jdou svým svěřencům vždy příkladem, cílem jejich práce totiž není jenom výchova špičkového sportovce, ale hlavně dobrého a spokojeného člověka.

Rodiče

Snaží se pro své děti vytvořit co nejlepší prostředí, ve kterém se mohou všeobecně rozvíjet. Podporují své děti ve sportování a jsou pro ně oporou kdykoliv a za každé situace. Konstruktivně spolupracují s trenéry.

Společným cílem je spokojenost nás všech!